Od 20 czerwca 2011r. działa prawnie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Kamieńsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 21

adres e-mail: henryka.fuzewska@o2.pl

W oparciu o statut Stowarzyszenie skupia emerytów i rencistów oraz ich rodziny, by mogli się spotkać i miło spędzić czas.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 • organizowanie imprez kulturalnych – wyjazdy do kina, teatru;
 • organizowanie imprez okolicznościowych
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • współpracę ze szkołami, organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą,
 • współpracę z władzami samorządowymi
 • udział w uroczystościach i promowaniu Gminy i Miasta Kamieńsk

Stowarzyszenie zorganizowało m.in.:

 • Spotkanie integracyjne na Górze Kamieńsk;
 • Wycieczkę do Skierniewic na wystawę kwiatów, krzewów, owoców i warzyw;
 • Prelekcję na temat pszczelarstwa: „Po co nam pszczoły”.
 • Wyjazd do kina Helios w Piotrkowskiej Galerii Focus -„Jan Paweł II. Szukałem Was…” oraz „1920 Bitwa Warszawska 3D”
 • Dzień seniora
 • Spotkanie opłatkowe
Powrót do góry