Stowarzyszenie Mieszkańców Gorzędowa „RAZEM” powstało w grudniu 2012 roku i zrzesza obecnie 30 członków. Prezesem Stowarzyszenia jest Jadwiga Wanat, zastępcą Dorota Zawisza, sekretarzem Renata Rozpończyk, natomiast skarbnikiem Marek Gala.
Gorzędowskie stowarzyszenie zajmuje się kultywowaniem dawnych tradycji i zwyczajów, przypomina i odświeża zapomniane przepisy kulinarne. Ale to nie wszystko. Organizuje imprezy dla lokalnej społeczności, takie jak festyn Dni Gorzędowa, kuligi na sankach w okresie ferii zimowych, Dzień Kobiet, andrzejki, wycieczki dla dzieci i mieszkańców Gorzędowa.
Współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gorzędowie, Biblioteką Gminną, a także tutejszym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. A przede wszystkim promuje swoją miejscowość na imprezach organizowanych przez lokalne samorządy.

Stowarzyszenie Mieszkańców  Gorzędowa „ RAZEM”
97-360 Kamieńsk
ul. Mickiewicza 1, Gorzędów

KRS: 445099    

Powrót do góry